Martin Smolka

.Valid XHTML 1.0 Strict

Poprawny CSS!

Seznam skladeb

Seřadit: chronologicky podle obsazení abecedně


Skladby chronologicky
Skladby podle obsazení

Seřadit: chronologicky abecedně


Opera, divadlo

Nagano (2001-3) – opera o třech dějstvích – české libreto J. Dušek, M. Smolka – sólisté, sbor, balet a orchestr; 90'

Das schlaue Gretchen (2005) – opera pro dětského diváka – německé libreto K. Angermann (podle pohádky Jana Wericha Královna Koloběžka I.) – činoherec, 4 pěvci, komorní orchestr nebo 13 nástrojů; 60'

Šeptáto (2013) - 4 herci; 10'

Sezname, otevři se! (2013) - mluvená opera – české libreto J. Adámek – 4 herci, kontratenor, ženský sbor, komorní orchestr; 70'

Bludiště seznamů [The Lists of Infinity] (2016) - mluvená opera – české libreto J. Adámek – 4 herci, kontratenor, smyčcové kvarteto, pf, hp; 75'

Vor dem Gesetz (2016-19)- tr, tbn, 2 perc, pf, elguit, vc (hudebníci používají hlas a další nástroje); 60'


Vokální

Hudba hudbička [Music Sweet Music] (1985, rev. 1988) – soprán, zobc. fl. nebo picc, fl, ob, cl, tr nebo alt-sx, vl, va, vc, cb; 12'

A v sadech korálů, jež slabě zrůžověly [And In the Orchard of Corals, which turned Vaguely Rose] (1987) – mezzosoprán, klavír bez pianisty, live electronics; 15'

Bashō (2012) - anglický text Bashō - 4 kztary se sopránem nebo bez; 20'

Walden, the Distiller of Celestial Dews (2000) – anglický text H. D. Thoreau – smíšený sbor (8S, 8A, 8T, 8B), 1 perc; 19'

Houby a nebe [Mushrooms and Heaven] (2000) – český text P. P. Fiala, M. Smolka – neoperní alt nebo zpívající houslistka a 2 smyčcová kvarteta (příp. jedno kvarteto); 17'

Missa (2002) – 4 pěvci: vysoký soprán, soprán, kontratenor, baryton a smyčcové kvarteto; 18'

Touha stát se Kafkou (2004) – český a německý text F. Kafka – 2 (studentské) sbory (S, MS, A, T), pf, el guit, drums; 10'

Słone i smutne [Salt and Sad] (2006) – polský text T. Różewicz – smíšený sbor (8S, 8A, 8T, 8B); 17'

Haiku - žalm [Haiku - Psalm] (2007) – anglický text Žalm 104 - 3 mužské hlasy (tenor, baryton, bas), 3 trombony a 2 rezonanční klavíry (bez pianistů); 6'

Etudy pro sbor (2008) - český text Martin Smolka - amaterský smíšený sbor; 12'

Poema de balcones (2008) - španělský text F. G. Lorca - 2 smíšené sbory; 12'

Fünf Choretüden (2009) - německý text - amaterský smíšený sbor; 12'

Psalmus 114 (2009) - latinský text Psalm 114 - smíšený sbor a orchestr; 25'

In uno monili torquis tui (2010) - latinský text Píseň písní - 5 pěvců a smyčcové kvarteto; 12'

Per divina bellezza (2010-11) - italský text Petrarka & latinský text Veni sancte spiritus & Alma redemptoris mater - vokalní sextet: sopr, 3 ten, bar, bas; 22'

Agnus Dei
- Verze 1 (2010-11)- latinský a německý/český text - 2 smíšené sbory; 10'
- Verze 2 (2014) - latinský text - smíšený sbor; 10'

MARE + MARE = MARIA (2012-13) - latinský text Bible a Hildegard von Bingen - smíšený sbor a orchestr; 35'

Annunciation (2014) - latinský text Bible a Loretánská litanie - smíšený sbor a orchestr; 35'

LiPoLied (2014) - německý text Li-Po - sopr,va,pf; 12'

Sacred Vessel (2014) - latinský text Bible - 3 smíšené sbory a orchestr; 40'

Laudate, angeli (2016) - latinský text Bible - smíšený sbor; 20'

The Name Emmanuel (2017) - English text Bible - mixed choir; 13'

Stretto (2018-19)- latinský text O Regina, Lux Divina - SSATBarB, 4perc; 20'

Niedzielne rano (2019) - text Aniela Kupiec - 5 hlasů a cappella (SATTBar); 26'

Sicut Nix (2019-20) - text H. D. Thoreau a žalmy - smíšený sbor; 17'

All is Ceiled (2021) - text H. D. Thoreau, Bible - soprán, kontrabas; 30'


Orchestr

L'Orch pour l'orch (1990) – 2 picc, 5 cl, (2 cr ad lib.), 12 tbn (nebo 6 tbn a 6 amplifikovaných vc), 4 perc, 25 vl, 5 cb; 20'

Tři kusy pro přeladěný orchestr [Three Pieces for Retuned Orchestra] (1996) – 6(2picc,alt-fl,bass-fl),3(c.i.),4(2Es-cl,bass-cl,cb-cl),2sx(s-sx,b-sx),2(cfg) - 2,4,2Es-tr,4(2euph),1 - 5 perc, arp, prep pf - 1,1,2,4,2; 20'

Nešť [Nest] (1999) – orchestr rozdělený na tři skupiny: 5(3picc,1alt-fl),3,c.i.,3(alt-sx),Es-cl,bass-cl,bar-sx,3 - 6,1,euph(nebo tbn),1 - 1perc, 2arp - 14,12,10,8,6; 19'

Remix, Redream, Reflight (2000) – orchestr: 4,4,4,4, - 4,2,2,1 - 1 perc - smyčce; 17'

Pozoruji oblaka [Observing the Clouds] (2001, rev. 2003) – (studentský) orchestr, rozdělený na tři skupiny se třemi dirigenty (dva z dirigentů také hrají na scéně badminton) - 3(3picc),3,3(Es-cl),0 - 0,3,0,0 - 1 perc, arp, pf - 10,8,8,8,5; 11'

Tesknice [Nostalgia] (2003-4) – komorní orchestr: 2(2picc),2,2,2 - 4,2,1,0 - - 8,6,5,4,3; 12'

Semplice (2006) – barokní a moderní nástroje:
- barokní orchestr: fl(picc), 2 ob, fg, 2 cr, cemb, chitarrone, 7 vl, 2 va, vc, cb
- soudobý ensemble: fl(picc, bass-fl), ob, cl, perc, prep pf, vl, va, vc; 45' (zkrácená verze 25')

Zátiší s tubami aneb Ticholapka [Still Life with Tubas or Silence Hiding] (2007) - 4(1picc,1alt-fl),0,4(1bass-cl),0 - 6,0,0,2 (sólisté) - 3 perc,arp,pf - 14,12,10,8,0; 20'

Blue Bells or Bell Blues (2010-11) - 4(1alt-fl,2picc),4(1c.i.),2bcl,2sx,4 – 4,4,3,1 – 4 perc,2arp,pf(cel) – 9,9,9vlIII,10,8,6; 20'

My My Country (2011-12) - 6(4picc,2alt-fl),2(c.i.),0,3bcl,4sx(3sopr,1alt),0 – 4,0,3,1 – 3 perc,2arp,pf – 12,11,10,9,8; 20'

Quand le tympan de l'oreille porte le poids du monde (2014-15) - 0,4,4,4 - 4,4,3,1 - Perc(4) - pf - 15,13,10,10,7; 15'

Andělské schody (2020-21) - komorní orchestr; 30'


Komorní hudba

Adelheid (2003-4) – fl nebo sax solo; 5'

Lamento metodico (2006) – acc solo; 12'

Soutěska [In the Gorge] (2009) - vc solo; 7'

Like Ella (2018) - vc; 9'

Zvonění [Ringing] (1989) – 1 perc solo; 11'

Blue Note (2000) – 2 perc; 19'

Rubato (1995) – vl, pf; 10'

Smutek utek (2018) - vc, pf; 17'

Haiku (2007) – cembalo (příp. + tape); 12'

Stínohra [Shadow Play] (2007) – miniatura pro 2 pf; 5'

Did Jimi Hendrix ever play viola? (2020) - viola, perc; 9'

Slzy [Tears] (1983) – smyčcové trio; 15'

For a Buck [Za babku] (2004) – smyčcové kvarteto; 4'

Osm kusů pro kytarové kvarteto [8 Pieces for Guitar Quartet] (1998) – 4 chit; 12'

Pianissimo (2002, rev. 2006) – miniatura pro 4 tr nebo 4 sx; 5'

Hladina, mlha, vlhko, volavka, dálka [Lake, Mist, Herons, Remoteness] (2009) - sax kvarteto; 11'

Bashō (2012) - anglický text Bashō - 4 guit se sopránem nebo bez; 20'

Hudba pro přeladěné nástroje [Music for Retuned Instruments] (1988) – fl(picc), va1(va2), vc(va2), pf(perc) (= 4 nebo 5 hráčů); 22'

Euforium [Euphorium]
- Verze 1 (1995-96) – bar-sx(cl), euphonium(tbn), prep pf, vc; 14'
- Verze 2 (1996) – bar-sx(picc-fl, alt-fl), ten-sx(cl), tr, euphonium(tbn), 2 perc, prep pf, prep el guit, prep bass guit, mandolin(vc) (některé nástroje amplifikované); 14'

Houby a nebe [Mushrooms and Heaven] (2000) – český text P. P. Fiala, M. Smolka – non-opera alto-singer nebo singing violinist and one nebo two string quartets; 17'

Lieder ohne Worte und Passacaglia (1999) – ob, fg, cr, va, cb; 16'

Rinzai and St. Francis watch yellow autumn leaves floating down the river - smyčcové sexteto; 21'

Rinzai a vodoměrky [Rinzai and Water Skaters] (2009) – guit, bass-cl a smyčcové kvarteto; 16'

Netopýr [The Flying Dog]
- Verze 1 (1990) – alt-fl, ob, cl, 1 perc, prep pf, vc, cb; 7'
- Verze 2 (1992) – fl(picc), cl, 1 perc, prep pf, vc, cb; 11'

Autumn Thoughts (1998) – fl, cl, prep pf, 1 nebo 2 perc, vl, vc; 10'

Hats in the Sky [Klobouky v oblacích] (2004) – tr, tbn, 2 perc, prep pf, prep guit, vc; 7'

Ach, mé milé c moll [Oh, my Admired C Minor] (2002) – alt-fl, Es-cl, perc, pf, vl, va, vc; 12'

Nokturno [Nocturne]
- Verze 1 (1989) – vl nebo picc solo + cl, pf, arp, 1 perc, el guit, vc; 24'
- Verze 2 (2010) – vc solo + tr, trb, 2 perc, prep pf, el guit; 20-25'

Die Seele auf dem Esel (2008) - picc, Es-cl, 1 perc, pf, vl, va, vc; 20' (zkrácená verze 16')

En tractant (2008)- C-tr, tbn, 2 perc, guit, pf, vc (hráči hrají také na různé bicí nástroje); 15'24''

a yell with misprints (2016) - A-fl, ob, cl, perc, 2pf, vl, va, vc - all players with Peking Opera Gongs; 26'

Pianissimo (2021) - 8 trumpet; 9'

Lay, wail, purr, whirr, smooth, whoop, soothe (and this also is vanity) (2015-16) - vl, pf, lighting; 15'

Der Puppenkavalier (2010) - fl(picc), cl(bcl), fg, tpt, 2 perc, el guit, acc, vl, cb; 64'

Solitudo (2003) – fl(picc), ob, cl, fg, cr, tr, tb, perc, arp, chit, prep pf, vc; 14'

Rent a Ricercar
- Verze 1 (1993) – ob, c.i., tbn, prep pf, 1 perc, va, vc, cb (každý hráč hraje také na různé bicí, objekty či hračky, nebo může mít asistenta); 11'
- Verze 2 (1995) – ten-sx, tr, tbn, 2 perc, prep pf, el guit, vc, cb (každý hráč hraje také na různé bicí, objekty či hračky, nebo může mít asistenta); 11'

Hudba hudbička [Music Sweet Music] (1985, rev. 1988) – soprán, zobc. fl. nebo picc, fl, ob, cl, tr nebo alt-sx, vl, va, vc, cb; 12'

Lullaby (1996-97) – solo: tbn, chit + 2 cl, 1 perc, gramofon na kliku, vl, va, vc, cb; 14'

Squeaking Wings (2015) - smyčce; 8'

Frrr (2006-7) – fl(picc), ob, fg, sopr-sx(alt-sx), C-tr, tbn, 1 perc, vl, va, vc, cb (každý hráč hraje také na kazoo, a slavíka nebo prstový činel); 7'

Rush (2007) – alt-fl(picc), c.i., bass-cl(Es-cl), fg, s-tbn nebo tr, cr, euph nebo tbn, tb, 2 perc, arp, pf, 2 vl, va, vc, cb; 15'

Déšť, nějaké okno, střechy, komíny, holubi a tak..., a taky železniční mosty [Rain, a Window, Roofs, Chimneys, Pigeons and so... and Railway-Bridges, too] (1992) – bass-fl(picc), c.i., bass-cl(Es-cl), fg, tr, cr, tbn, tb, 2 perc, 2 pf, el guit, acc, vl, va, vc, cb; 23'

Wooden Clouds (2017-18) - soubor obsahující Partchovy nástroje; 19'


Tape

Trzy motywy pastoralne (Three pastoral motifs) (1993) – tape (+ pianino jako vizuální objekt); 12'33''
Skladby abecedně

Seřadit: chronologicky podle obsazení


http://www.martinsmolka.com       Copyright (C) 2022