Martin Smolka

.Valid XHTML 1.0 Strict

Poprawny CSS!

back
Vor dem Gesetz (2016-19)

for speaking musicians with side instruments


Program Note:


(CZ)

Skladba vyrůstá z několika Kafkových povídek, obsahuje také úryvek z deníku a kousek dopisu Maxi Brodovi, v jedné části se proplétá čtení z Procesu se čtením Camusových úvah o Sisyfovi. Sedm (statečných) hráčů ensemblu Ascolta hraje na své nástroje, dále na různé perkuse a drobnosti, i na objekty primárně nehudební, ale zvučící. Dále všelijak užívají hlas a tu a tam i pohyb. Některé texty zazní, jiné jsou ukryty ve zvláštním srůstání hudebních a divadelních prvků. Vše se vzájemně prorůstá – slova a tóny, hra na nástroj a gesto, zvuk a význam. Pomozme si citátem z Johna Cagea: “Je slovo hudba hudbou?”


Martin Smolka


(EN)

The piece Vor dem Gesetz is based on several short stories, letters and dairy inscriptions by Franz Kafka, it contains also fragments by Albert Camus. Members of ensemble ascolta not only play their instruments, but speak, sing (and a lot inbetween) and play various side-instruments. Some of the texts will sound, others are hidden in the specific concretion of musical and theatrical elements. All is grown together – word and tone, instrument and gesture, sound and sense. Let us ask like John Cage: „Is the word music music?“


Martin Smolka


http://www.martinsmolka.com       Copyright (C) 2015